Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

Plan lekcji

>>PLAN LEKCJI DO POBRANIA<<

PLAN LEKCJI 2019/2020
  Lp godzina punkt Zbrachlin klasa "0" Niewieścin klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 KLASA 8
poniedziałek
1 8.20-9.05  8.00-14.00

 8.20-13.20

ED.WCZ MUZYKA MUZYKA MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZ.POLSKI FIZYKA MATEMATYKA
2 9.10-9.55 ED.WCZ JĘZ.ANGIELSKI ED.WCZ JĘZ.POLSKI GODZ.WYCH. JĘZ.POLSKI GEOGRAFIA FIZYKA
3 10.05-10.50 ED.WCZ ED.WCZ ED.WCZ JĘZ.ANGIELSKI RELIGIA GEOGRAFIA JĘZ.POLSKI WOS
4 11.00-11.45 WF ED.WCZ D JĘZ.ANGIELSKI GODZWYCH. JĘZ.POLSKI MATEMATYKA JĘZ.POLSKI RELIGIA
5 12.00-12.45 MUZYKA RELIGIA INFORMATYKA WF JĘZ.POLSKI WF DZ/INF WF.DZ WF DZ/ J.P D
6 12.55-13.40       PLASTYKA GEOGRAFIA D WF DZ/WRUGR1 WF.DZ WRU
7 13.50-14.35         WRU GR1 WF CHŁ WF.CHŁ  
8 14.40-15.25         WRU GR1 WF CHŁ WF.CHŁ  
wtorek
1 8.20-9.05 8.00-14.00   8.20-13.20 ED.WCZ ED.WCZ RELIGIA MATEMATYKA WF J ĘZ.ANGIELSKI PLASTYKA MATEMATYKA
2 9.10-9.55 ED.WCZ ED.WCZ ED.WCZ MATEMATYKA WF JĘZ.POLSKI JĘZ.ANGIELSKI MATEMATYKA
3 10.05-10.50 ED.WCZ ED.WCZ ED.WCZ JĘZ.POLSKI JĘZ.ANGIELSKI GODZ.WYCH. MATEMATYKA CHEMIA
4 11.00-11.45 REL WF ED.WCZ JĘZ.POLSKI JĘZ.POLSKI HISTORIA CHEMIA JĘZ. ANGIELSKI
5 12.00-12.45 JĘZ.ANGIELSKI RELIGIA ED.WCZ JĘZ.ANGIELSKI MATEMATYKA +OP TECHNIKA BIOLOGIA HISTORIA
6 12.55-13.40       WRU GR1   INFORMATYKA A JĘZ.NIEMIECKI JĘZ.POLSKI
7 13.50-14.35       WRU GR1     HISTORIA GODZ.WYCH.
8 14.40-15.25             INFORMATYKA JĘZ.NIEMIECKI
środa
1 8.20-9.05  8.00-14.00   8.20-13.20 ED.WCZ ED.WCZ ED.WCZ RELIGIA MATEMATYKA BIOLOGIA JĘZ.NIEMIECKI EDB
2 9.10-9.55 ED.WCZ ED.WCZ ED.WCZ MUZYKA HISTORIA WDŻ BIOLOGIA JĘZ.ANGIELSKI
3 10.05-10.50 ED.WCZ WF ED.WCZ PRZYRODA JĘZ.ANGIELSKI RELIGIA JĘZ.POLSKI BIOLOGIA
4 11.00-11.45 WF ED.WCZ WF MATEMATYKA BIOLOGIA JĘZ.ANGIELSKI RELIGIA JĘZ.POLSKI
5 12.00-12.45 PLASTYKA PLASTYKA PLASTYKA WF RELIGIA HISTORIA JĘZ.ANGIELSKI JĘZ.POLSKI
6 12.55-13.40         TECHNIKA J.ANG. D INF.B MATEMATYKA RELIGIA
7 13.50-14.35         INFORMATYKA A WRU GR2 GODZ.WYCH.  
8 14.40-15.25         INFORMATYKA B      
czwartek
1 8.20-9.05

 8.00-14.00

 

  8.20-13.20 INFORMATYKA ED.WCZ WF HISTORIA WF RELIGIA GEOGRAFIA FIZYKA
2 9.10-9.55 ED.WCZ ED.WCZ ED.WCZ JĘZ.POLSKI WF MATEMATYKA FIZYKA MATEMATYKA
3 10.05-10.50 ED.WCZ ED.WCZ JĘZ.ANGIELSKI PRZYRODA JĘZ.POLSKI MATEMATYKA CHEMIA JĘZ.POLSKI
4 11.00-11.45 ED.WCZ D JĘZ.ANGIELSKI RELIGIA INFORMATYKA MATEMATYKA JĘZ.POLSKI JĘZ.POLSKI CHEMIA
5 12.00-12.45       JĘZ.ANGIELSKI HISTORIA WF CHŁ WF CHŁ/ MAT D MATEMATYKA D
6 12.55-13.40       WRU GR2 WRU GR2 WF CHŁ WF CHŁ/ WRU WF CHŁ/ WRU
7 13.50-14.35       WRU GR2 WRU GR2 WF DZ WF DZ WF DZ/ WRU
8 14.40-15.25           WF DZ WF DZ  
piątek
1 8.20-9.05     8.20-13.20 RELIGIA INFORMATYKA WF TECHNIKA JEZ.POLSKI MATEMATYKA MATEMATYKA JĘZ.ANGIELSKI
2 9.10-9.55 8.00-14.00 WF ED.WCZ ED.WCZ RELIGIA MATEMATYKA JĘZ.ANGIELSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA
3 10.05-10.50 ED.WCZ ED.WCZ ED.WCZ J ĘZ.POLSKI MATEMATYKA JĘZ.POLSKI JĘZ.ANGIELSKI HISTORIA
4 11.00-11.45 JĘZ.ANGIELSKI WF ED.WCZ WF JĘZ.ANGIELSKI MUZYKA RELIGIA JĘZ.POLSKI
5 12.00-12.45     ED.WCZ D WF MUZYKA PLASTYKA JĘZ.POLSKI WOS
6 12.55-13.40         PLASTYKA   MUZYKA INFORMATYKA
7 13.50-14.35             HISTORIA JĘZ.NIEMIECKI
8 14.40-15.25                
                         
                         

Artykuły