Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

INFORMACJA

Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski, informuje jak postępować w przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2.

 

 

 

Mieszkańcu jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Wietnamie, Singapurze oraz Tajwanie lub miałeś kontakt z taką osobą i masz objawy takie jak:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszności
 • problemy z oddychaniem
 • bóle mięśni

 

niezwłocznie powiadom Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Świeciu ul. Sądowa 5,                 tel: 52 331 12 53   fax: 52 331 12 94  lub zadzwoń po karetkę nr tel 999 lub 112.

 

Wirus przenosi się droga kropelkową podczas kaszlu i kichania więc:

 • w przypadku podejrzenia zakażenia, gdy nie masz jeszcze objawów pozostań w domu (unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa,
 • jeśli masz wątpliwości co do stanu swojego zdrowia wyjaśnij TELEFONICZNIE,

nie zgłaszaj się sam do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie),

 • do szpitala udaj się po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • nie zbliżaj się do osób chorych – zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób które kaszlą i kichają
 • unikaj dotykania rękami: oczu, nosa i ust,
 • zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kichasz i kaszlesz
 • myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.

 

Minister Edukacji Narodowej wydał rekomendacje dla  dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych   https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych .

 

W razie pytań dostępna jest infolinia NFZ   800 190 590.