Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

Ważne daty

Przypominamy

  • do 17 grudnia 2019 r. poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach negatywnych (forma pisemna)
  •  7 stycznia 2020 r. zebranie z Rodzicami. Godz. 17.00 Niewieścin, godz. 18.00 Zbrachlin (informacja o przewidywanych ocenach semestralnych)
  • do 17 stycznia 2020 r. wystawianie ocen semestralnych